I Międzynarodowa Konferencja "Finanse neoklasyczne a finanse behawioralne"
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego katprzem@uni.lodz.pl